KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI (MEDAC)

PERHATIAN: Mulai 20 Januari 2021, Sistem Kehadiran Pegawai MEDAC hanya boleh dicapai melalui link https://ihadir.medac.gov.my (Sistem iHadirV2).
Tuan/puan adalah dipohon untuk menyimpan link baharu ini. Capaian kepada kehadiran.medac.gov.my akan ditutup sepenuhnya pada 28 Januari 2021.

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat, MEDAC ©2020